Elektrokontakt:
Heimattümpel: Berlin   Neukölln / Rixdorf